ქვედა კიდურების ორთეზირება

(შეკვეთის ფორმა)SMO - Supramalleolar Ortesis კოჭ-ტერფის ორთეზი
(D)AFO - (Dynamic) Ankle Foot Ortesis (დინამიური) კოჭ-წვივ-ტერფის ორთეზი
KAFO - Knee Ankle Foot Ortesis მუხლ-კოჭ-წვივ-ტერფის ორთეზი
HKAFO - Hip Knee Ankle Foot Ortesis თეძო-მუხლ-კოჭ-წვივ-ტერფის ორთეზი

ორთეზი

SMO
AFO
KAFO
HKAFO
მენჯ-ბარძაყის სახსარი
მუხლის სახსარი
კოჭ-წვივის სახსარი
ტერფის კომპონენტი

კუთხე